معرفی رویداد

ایده شو یک رویداد جالب کارآفرینی است که شبیه به اولین روز استارتاپ ویکند برگزار می‌شود. در این رویداد به افراد این امکان داده می‌شود تا در محیطی دوستانه به بیان ایده‌های نوآورانه خود بپردازند و ضمن کسب مهارت‌های ایده پردازی و ارائه ایده، ایده‌های خود را در بوته نقد برای بهبود آن‌ها و مبنا قرار گرفتن برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار نوپای موفق قرار دهند. فرایند داوری ایده ها شامل سه مرحله است: پس از ثبت ایده در سایت یک داوری اولیه توسط داواران انجام می گیرد و تشخیص داده می شود که آیا ایده در روز برگزاری ایده شو توسط ایده پرداز ارایه شود یا خیر. در محله بعد و در روز برگزاری رویداد، ایده های تایید شده در مرحله قبل توسط ایده پرداز در مدت 3 دقیقه برای داوران و شرکت کنندگان ارایه می شود و ایده توسط داوران و شرکت کنندگان ارزیابی خواهد شد. در مرحله آخر ایده های با امتیاز بالا به مدت 5 دقیقه مجددا برای داوران جهت تشریح جزییات بیشتر ارایه خواهند شد و ایده ها ی برتر انتخاب می شوند. و به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.